The artist

lillan-2_wBildkonstnär Grafiker
Visual and graphic artist

Download information
 (pdf)

Lillan är född och uppvuxen i Ångermanland omgiven av musiker och uppfinnare. Utbildades 1966-69 på Konstfack, Stockholm University of Arts, Crafts and Design, Stockholm och 1969-71 på HKS (Högre Konstindustriella Skolan), Stockholm
Lillan was born and raised in northern Sweden, surrounded by musicians and inventors. Studied Art 1966-69 at Konstfack, Stockholm University of Arts, Crafts and Design, Stockholm and 1969-71 at HKS (Högre Konstindustriella Skolan), Stockholm.

Första utställningen 1978, Galleri Duncan, rue de Seine, Paris. Därefter utställningar i och utanför Sverige, bl a Sofia, Chicago, Philadelphia och på Ålands Museum.
First Exhibition 1978, Galleri Duncan, rue de Seine, Paris Thereafter exhibitions in Sweden and abroad, including Sofia, Chicago, Philadelphia and at the Åland Museum.

Flertal visningar på konstmässor.
Several exhibitions at art fairs.

Representerad i offentliga miljöer, kommuner och landsting och i privata samlingar.
Represented in public places, municipalities and counties and private collections.

-Konstverket blandar sig i när jag ska måla det. Det händer ofta att bilden propsar på något som jag själv inte alls planerat. En bild som jag tänkte ljus och grönskande gav mig inte någon ro förrän den fick bli mörk, skuggig och hemlig. Varje tavla är en upptäcksresa.

-Favoritmaterial? Masonit, stabilt material som ger motstånd. Betong.

-The artwork meddle when I’m painting it. Often the picture demands something I didn’t plan. A picture I thought of as bright and green didn’t give me any rest until it got dark, shady and secret. Every painting is a journey of discovery. 

-Favourite material? Masonite, stabile material that provides resistance. Concrete.

Lillan