Swedish artist Lillan Michelin

WELCOME TO THE WORLD OF ARTIST LILLAN MICHELIN

WELCOME TO THE WORLD OF ARTIST LILLAN MICHELIN

Konstverket blandar sig i när jag ska måla det. Det händer ofta att bilden propsar på något som jag själv inte alls planerat. En bild som jag tänkte ljus och grönskande gav mig inte någon ro förrän den fick bli mörk, skuggig och hemlig. Varje tavla är en upptäcksresa.